Rotary Club Hengelo (O)
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                            Rotaryclub Hengelo heeft m.i.v. 4 september 2017 een NIEUWE Site:

                            www.rotary.nl/hengeloo/

 
Doel Rotary:
(Rotary is opgericht door Paul Harris)

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid
als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en
bevorderen van:

* het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

* de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van
   iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van zijn beroep als middel om de
   maatschappij te dienen;

* de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian in zijn persoonlijk,
   zakelijk en maatschappelijk leven;

* internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende
   kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het
   ideaal van de dienstvaardigheid.